Засідання кафедри №5 10 грудня 2018 р.

 

Протокол засідання кафедри

всесвітньої історії № 5

від 10 грудня 2018 р.

ПРИСУТНІ: завідувач кафедри, д.і.н, професор І.В. Срібняк, д.і.н, професор Г.М. Надтока, д.і.н, професор О.О. Драч, к.п.н,

доцент С.О. Голованов, д.і.н, професор Г.В. Саган, к.і.н, доцент І.В. Горпинченко, к.і.н., доцент Д.К. Гринь, к.і.н., доцент

В.М. Завадський.

Секретар кафедри: С.М. Голоско.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження робочих програм на ІІ семестр.

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р.

3. Створення робочої групи для формування переліку вибіркових навчальних дисциплін.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

1. Затвердження робочих програм на ІІ семестр.

СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк ознайомив членів засідання з переліком робочих навчальних програм на ІІ семестр, представлених для розгляду. Запропонував затвердити робочі навчальні програми: «Середньовічна історія Західної цивілізації», «Методика навчання історії» (2 курс), «Регіони світу: політичний та соціально-економічний вимір».

УХВАЛИЛИ: Затвердити робочі навчальні програми: «Середньовічна історія Західної цивілізації», «Методика навчання історії» (2 курс), «Регіони світу: політичний та соціально-економічний вимір».

           2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р.

 

СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк представив присутнім наказ про проведення у 2018-2019 н.р. Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Пройшло обговорення.

УХВАЛИЛИ: Залучити студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Затвердити тематику наукових робіт та призначити наукових керівників:

1) Кучма Роман Петрович, студент 3 курсу спеціальності 032 Історія та археологія. Тема: «Перший тріумвірат: міжособистісний аспект взаємин між тріумвірами». Науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри всесвітньої історії Голованов Сергій Олександрович.

2) Панченко Дмитро Євгенович, студент 3 курсу спеціальності 032 Історія та археологія. Тема: «Розвиток відносин колоній Північного Причорноморя та скіфським населенням степів». Науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри всесвітньої історії Голованов Сергій Олександрович.

3) Семеха Анна Русланівна, студентка 5 курсу спеціальності 032 Історія та археологія. Тема: «Особливості освіти в Японії». Науковий керівник – д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії Саган Галина Василівна.

4) Сухарь Ірина Андріївна, студентка 2 курсу спеціальності 032 Історія та археологія. Тема: «Жінка в середньовічній Європі: історико-антропологічний аналіз». Науковий керівник – д.і.н., професор кафедри вс6есвітньої історії Драч Оксана Олександрівна.

         3. Створення робочої групи для формування переліку вибіркових навчальних дисциплін.

 

СЛУХАЛИ: Професор кафедри Саган Г.В. запропонувала створити робочу групу для формування переліку вибіркових навчальних дисциплін у складі Срібняка І.В та Надтоки Г.М.

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований склад робочої групи для формування переліку вибіркових навчальних дисциплін.

 

Голосували «За» - одноголосно

 

Завідувач кафедри всесвітньої історії

Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

доктор історичних наук, професор                                             І.В. Срібняк

Секретар кафедри                                                                         С.М. Голоско

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет у соціальних мережах