Засідання кафедри №7 14 січня 2019 р.

 

Протокол засідання кафедри
всесвітньої історії № 7
від 14 січня 2019р.

ПРИСУТНІ: завідувач кафедри, д.і.н, професор І.В. Срібняк, д.і.н, професор Г.М. Надтока, д.і.н, професор О.О. Драч, к.п.н, доцент С.О. Голованов, д.і.н, професор Г.В. Саган, к.і.н, доцент І.В. Горпинченко, к.і.н., доцент Д.К. Гринь, к.і.н., доцент В.М. Завадський.
Секретар кафедри: Я.В Мартьянова.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження білетів для складання іспитів зимової заліково-екзаменаційної сесії.
2. Про формування плану наукової діяльності кафедри на лютий 2019 р.
3. Різне.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

1. Про затвердження білетів для складання іспитів зимової заліково-екзаменаційної сесії.


СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк ознайомив членів засідання з переліком білетів для складання іспитів. Запропонував затвердити екзаменаційні білети з дисциплін:
1) «Історія стародавнього світу» – 1 курс, 032 історія та археологія.
2) «Нова історія Західної цивілізації» – 2 курс, 032 історія та археологія.
3) «Історичне регіознавство. Регіони світу: етнокультурний вимір» – 6 курс, 032 історія та археологія.
4) «Нова історія країн Європи та Америки» – 3 курс, 6.020302 історія.
5) «Теорія та методологія історичних досліджень» – 5 курс, 032 історія та археологія.
6) «Теорія та методологія регіознавчих досліджень» – 5 курс, 032 історія та археологія.
7) Середньовічна і ранньомодерна історія країн Сходу» – 2 курс, 032 історія та археологія.

 

Голосували «За» – одноголосно


УХВАЛИЛИ: Затвердити білети для складання іспитів зимової заліково-екзаменаційної сесії.


2. Про формування плану наукової діяльності кафедри на лютий 2019 р.


СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк запропонував організувати круглий стіл на тему: «Умови перебування та повсякденне життя галицьких українців у польському полоні (1918-1921 рр.)»


Голосували «За» – одноголосно

 

УХВАЛИЛИ: Провести круглий стіл на тему: «Умови перебування та повсякденне життя галицьких українців у польському полоні (1918 – 1921 рр.)» у лютому 2019 р.


Модератор – професор І.Срібняк
Запрошений доповідач-дискутант – д-р Віктор Венглевич (Ягеллонський університет, Краків, Польща)

 

Завідувач кафедри всесвітньої історії
Історико-філософського факультету
Київського університету імені Бориса Грінченка
доктор історичних наук, професор                                         І.В. Срібняк.

Секретар кафедри                                                                    Я.В Мартьянова.

 

 

Факультет у соціальних мережах