Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

h.nadtoka1
Контактна інформація

h.nadtoka@kubg.edu.ua

Надтока Геннадій Михайлович

Професор кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор історичних наук, професор.

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

ü  Цивілізаційна ідентичність країн регіону

ü  Джерела та історіографія всесвітньої історії: Практикум з методології історичних джерел

ü  Історія європейських інтеграційних процесів

ü  Історія європейських імперій 

ü  Теорія і методологія історичних досліджень

ü  Теорія та методологія регіонознавчих досліджень 

ü  Регіони світу: політичний та соціально-економічний вимір 

Професійний і науковий інтерес

  • Історія міжнародних відносин,
  • Історія християнських церков,
  • Нова та новітня історія Росії. 

Інше

Стажування:

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн Історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, у період з 12.04. 2017р. по 12.05.2017р., сертифікат 056/286

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах