h.sahan1
Контактна інформація

h.sahan@kubg.edu.ua

Саган Галина Василівна

Професор кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор історичних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

ü  Середньовічна і ранньомодерна історія країн Сходу

ü  Методика навчання історії(2к)

ü  Методика навчання історії(3к) 

ü  Слов`янські народи в європейській історії 

ü  Етноконфесійна історія Європи 

ü  Регіони світу: політичний та соціально-економічний вимір

ü  Історичне регіонознавство. Регіони світу: етнокультурний вимір 

Професійний і науковий інтерес

  • Міжнародні культурні зв"язки,
  • Міжнародні відносини,
  • Історія науки та освіти. 

Інше

Стажування:

 

Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича

Тема дисертації: «Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918 - 1991 рр.)» 2015р.

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах