Наукові дослідження НДЛ археології

 

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НДЛ Археології

1. Археологія і давня історія України

2. Давні технології (археометричні дослідження)

3. Реконструкції економіки за археологічними відомостями

4. Реконструкція давніх суспільств за відомостями археології.

Наукові дослідження здійснюються під керівництвом доктора історичних наук М.Ю. Відейка та кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Гошко Т.Ю.

Розробляєтся науково-дослідна тема:

        «Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень»(2016-2020 рр.),

реєстраційний номер 00116U004627, початок 03.2016, закінчення 03.2020

 

        Виконавці планової науково-дослідної теми – співробітники НДЛ археології Відейко М.Ю., Гошко Т.Ю., Слєсарєв Е.С., Зайцева О.В., Відейко М.М.

Основні напрямки наукового пошуку студентів, магістрантів та аспірантів:

-  вивчення наукового доробку науковців із зазначеної проблематики;

-  проведення наукових досліджень в рамках практичних занять та підготовка і публікація наукових статей, участь у конференціях за тематикою наукової школи.

-  підготовка дисертацій за тематикою наукової школи.

 

Факультет у соціальних мережах