Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Наукова тема 2016-2021 рр.

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НДЛ Археології

     1. Археологія і давня історія України

     2. Давні технології (археометричні дослідження)

     3. Реконструкції економіки за археологічними відомостями

     4. Реконструкція давніх суспільств за відомостями археології.

.     Наукові дослідження здійснюються під керівництвом доктора історичних наук М.Ю. Відейка та кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Гошко Т.Ю.

Розробляєтся науково-дослідна тема:

        «Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень»(2016-2020 рр.),

реєстраційний номер 00116U004627, початок 03.2016, закінчення 03.2020

        Виконавці планової науково-дослідної теми – співробітники НДЛ археології Відейко М.Ю., Гошко Т.Ю., Слєсарєв Е.С., Зайцева О.В., Відейко М.М.

Основні напрямки наукового пошуку студентів, магістрантів та аспірантів:

-  вивчення наукового доробку науковців із зазначеної проблематики;

-  проведення наукових досліджень в рамках практичних занять та підготовка і публікація наукових статей, участь у конференціях за тематикою наукової школи.

-  підготовка дисертацій за тематикою наукової школи.

Факультет у соціальних мережах