Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Виконання наукової теми 2016-2021 рр.

ВИКОНАННЯ ПЛАНОВОЇ ТЕМИ НДЛ АРХЕОЛОГІЇ

ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ

(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

2016-2021

     25 березня 2021 року Вчена Рада університету схвалила виконання лаборіторією наукової планової, розпочатої п’ять років тому, навесні 2016 року. Виконавці теми — співробітники НДЛ археології Т.Ю. Гошко (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник); Є.С. Слєсарєв. О.В. Зацева, М.М. Відейко (магістри, молодші наукові співробітники), Т.В. Бондаренко (лаборант). 2020 року до виконавців приєднався В.С. Рудь (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник), який у попередні роки співробітничав з НДЛ у проведенні польових досліджень.

     Важливою складовою та підтримкою досліджень стала міжнародна співпрацяз науковцями Румунії, Німеччини, Великої Британії та Японії. Напрямки: розкопки (Німеччина, Румунія), лабораторні дослідження (Німеччина, Японія), інтерпретація результатів досліджень (В. Британія, Німеччина, Японія). Що ж вдалося зробити за ці роки?

     Об’єктом дослідження було визначено суспільства та технології території України V-IV тис. до н.е., відомі за свідченнями археологічних досліджень. Метою  роботи було на основі цілісного наукового аналізу отримати, впорядкувати та інтерпретувати джерела, пов’язані з розвитком давніх суспільств та технологій на території України та розробити і провести заходи стосовно освітнього та громадського використання результатів досліджень. Важливим елементом стало впровадження та використання наукових розробок у навчальний процес.

     Під час виконання планової теми  виконано наступні завдання:

-зібрано та систематизовано наявну інформацію (архівні матеріали, музейні та фондові колекції) про найдавніші поселення-протоміста трипільської культури;

- досліджено шляхом археологічних розкопок найдавніші поселення-протоміста біля с. Трипілля та Копачів на території Київської області;

- проведено археологічні розвідки у їх околицях для пошук супутніх поселень та стоянок;

- проведене комплексне дослідження на поселеннях-протомістах у межиріччі Дністра та Дніпра;

- досліджено технології давніх виробництв – металургії та металообробки, гончарства, обробки мінеральної сировини з використанням природничих методів досліджень

- проведено експериментальні польові дослідження по виготовленню та застосуванню знарядь праці, створенню керамічних та інших виробів;

- організовано реставрацію знахідок та їх подальше експонування та зберігання;

- розроблено за результатами досліджень навчально-методичні матеріали та використано їх у навчальному процесі;

- результати досліджень використано для створення виставок, музейних експозицій, музеєфікації об’єктів;

- проведено науково-популярне забезпечення досліджень з метою інформування громадськості про результати досліджень.

     На теоретико-методичному рівні виконано та впроваджено обґрунтування методології та стратегії планування археологічних досліджень, визначено та  обґрунтування використання археологічних досліджень у навчальному процесі. Узагальнено і використано на практиці  європейський досвід досліджень давньої історії з використанням археологічних джерел.

     Результати досліджень опубліковано, зокрема у вигляді Звітів про польові дослідження НДЛА за 2016-2020 рр., які розміщені у репозиторії Університету. Результати дослідження опубліковано у 55 друкованих наукових працях. Серед них 6 монографій,  7 статей у виданнях, індексованих у НМБ SCOPUS\WOS, 23 статті у виданнях категорії Б та індексованих у інших НМБ.  Зроблено 43 доповіді на 38 конференціях, з яких 23 міжнародні. Інформацію про дослідження та їх результати опубліковано у 6 науково-популярних книжках, а також журнальних статтях, поширено через лекції, виступи на радіо і телебаченні, в соціальних мережах.

  • Підготовано навчально-методичні матеріали із питань організації та проведення польових і камеральних археологічних досліджень пам’яток трипільської культури у формі наповнення електронного навчального курсу, який використано у навчальному процесі упродовж 2017-21 років. У 2020-21 рр. організовано навчальну роботу включно з археологічною практикою у дистанційному форматі.
  • Результати досліджень використано для подальшого вивчення давньої історії України, зокрема суспільства і розвитку технологій, проблеми поселень-протоміст трипільської культури. Проведено роботу з популяризації отриманих результатів різноманітними засобами, серед яких читання лекції, виступи на радіо та телебаченні і в соціальних мережах, написання науково-популярних статей та розділів і книжок, організація майстер-класів. Критично проаналізовано результати виконання планової теми по різним напрямкам з метою вдосконалення організації та проведення як дослідницького, так і навчального процесів у майбутньому.

М.Ю. Відейко

завідувач НДЛ археології

керівник планової теми

 

Image1

Image2

Image3

Image4

Image5

Image6

Image7

Image8

Image9

Image10

Image11

Image12

Image13

Image14

Image15

Image16

Image17

Image18

Факультет у соціальних мережах