Експедиція НДЛ археології 2019 року

 

      Важливими складовими вивчення давніх технологій є викориристання методів природничих наук, а також експериментальне їх відтворення. Отримання відомостей про склад сировини, рецептуру фарб та ангобів мальованого посуду трипільської культури Наддніпрянщини відкрило можливість для пошуку доказів на користь припущень стосовно її місцевого виробництва, які неодноразово висловлювали різні дослідники. Важливою складовою досліджень стало виготовлення кераміки з місцевої сировини, а також її випал у збудованому для цього гончарному горні.

  Отримані результати у комплексі із результатами досліджень методами природничих наук дозволяють вважати цілком обгрунтованими попередні припущення стосовно можливості місцевого виготовлення широкого асортименту мальованого посуду трипільським населенням Наддніпрянщини у другій половині IV тис. до н.е.

У червні 2019 року НДЛ археології історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка провела археологічну експедицію у с. Халеп’я Обухівського району Київської області. Основною темою досліджень стало експериментальне вивчення технологій виготовлення керамічного посуду трипільської культури.

      Метою досліджень було отримання відомостей стосовно складу та вірогідних джерел сировини, призначеної для виготовлення та оздоблення посуду (розписи, ангоби, основи для фарб та ангобів), способів виготовлення і оздоблення різних форм посуду та пластики. Крім того, за археологічними прототипами, було збудовано гончарний горн трипільської культури та проведено контрольний випал посуду, виготовленого учасниками експедиції .

    Застосовано методику археологічної реконструкції, а також використано результати попередніх визначень видів сировини та інших компонентів фарб методами точних наук.

    Під час роботи експедиції проведено серію експериментальних робіт, присвячених вивченню процесу виготовлення посуду трипільської культури, а саме: підбір та підготовка місцевої сировини, виготовлення/ліплення посуду та пластики, випал виробів. Збудовано та доведено до робочого стану і успішно використано двох'ярусний двоканальний горн збудований за археологічними прототипами, відомими із розкопок на поселеннях трипільської культури. Отримано зразки керамічних виробів для подальшого вивчення та порівняння з реальною керамікою трипільської культури цього регіону.

        Отримані результати дають підстави говорити про те, що в районі с. Халеп’я та Трипілля наявні усі компоненти (глина, сировина для пігментів, рослинна сировина для розчинників фарб), необхідні для успішного виготовлення мальованого посуду трипільської культури.

      Таким чином цілком вірогідно, що подібний посуд у регіоні могли виробляти вже починаючи з останньої чверті V тис. до н.е. Саме цим часом приблизно і датовано зразки мальованого посуду з епонімної пам’ятки трипільської культури, виявлені експедицією НДЛ археології під час розкопок біля c.Трипілля, проведених 2018 року.

   Ескпериментальні дослідження в комплексі із застосуванням природничих методів вивчення давнього посуду дали цікаві та важливі у науковому плані результати. Частину виготовлених виробів — реплік посуду трипільскої культури передано до краєзнавчого музею с. Халеп’я. Горн, споруджений біля музею, також став одним з експонатів, демонструючи здобутки давніх майстрів у виготовленні кераміки.

1-2 — майданчик для ...
1-2 — майданчик для експериментальних робіт біля музею; 3-5 — підготовка котловану для горна та випалювальних каналів; 6 — приготування будівельної суміші; 7 — решітка для камери випалу.
1-3, 5 — початок спо...
1-3, 5 — початок спорудження топки; 4, 6 — монтаж решітки випалювальної камери з попередньо виготовлених елементів.
1-2 — спорудження ст...
1-2 — спорудження стінок топки та випалювальної камери; 3 — після покриття розведеною глиною; 4 — підготовка будівельної суміші; 5 — початок перекриття топки; 6 — грудки суміші підготовлені до використання.
1-3 — спорудження то...
1-3 — спорудження топки горна; 4-5 — горн з готовою топкою та частиною стінок випалювальної камери; 5 — початок перекриття випалювальної камери з використанням жердин; 5 — спорудження перекриття камери горна.
Експедиція НДЛ архео...
Експедиція НДЛ археології 2019 року: 1–2 приготування пігментів для фарби та ангобу; 3-4 нанесення ангобу; 5-6 — малювання пензлем по ангобу.
Експериментальні пол...
Експериментальні польові дослідження: прикрашення реплік посуду малюванням та випробування зразків фарб (5-6) випалом у відкритому вогнищі.
Випал у експеримента...
Випал у експериментальному гончарному горні: 1-2 заповнення топки горна вугіллям, п’ята година випалу; 3-6 — випалювальна камера горна після зняття димаря: розвантаження.
Результати експериме...
Результати експериментальних робіт: 1-5 — зразки виробів випалених в експериментальному горні.
Виготовлення посуду ...
Виготовлення посуду та пластики за прототипами трипільської культури: заготовки та ручне ліплення виробів, в тому числі стрічковим (5-7) методом.

 

Факультет у соціальних мережах