Про лабораторію

Науково-дослідна лабораторія Археології (НДЛА) є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка. У своїй діяльності підрозділ підпорядковується ректору Університету.

Метою діяльності НДЛА є проведення наукових досліджень в галузі археології та давньої історії, а саме:

  • виконання науково-дослідних робіт, в тому числі проведення археологічних розкопок та розвідок
  • надання організаційної та наукової підтримки у навчальному процесі, в тому числі археологічної практики
  • виконання планових наукових робіт як внутрішнього, так і зовнішнього фінансування
  • наповнення електронного навчального середовища Університету
  • участі у міжнародному співробітництві в сфері наукових досліджень

Напрями роботи:

  • науково-дослідна діяльність
  • розвиток персоналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет у соціальних мережах