Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Центр археологічних досліджень

 

            Створений 2017 року для проведення практичних занять з археології та давньої історії України, історії Стародавнього Світу , Середніх Віків та ін. на базі і на території НДЛ археології історико-філософського факультету. Має обладнання, інвентар та навчальні матеріали, необхідні для занять, в тому числі колекції археологічних старожитностей із розкопок поселень трипільської культури, отримані під час експедицій НДЛ археології 2016-2017 рр.

            При створенні Центру було враховано як власний досвід організації дослідницької роботи, так і досвід партнерів з університету імені Хрістіана-Альбрехта з міста Кіль у Німеччині, університетів Ньою-Кастла і Дарема у Великій Британії. Зарубіжними колегами, які працюють у статусі кафедр та окремих навчальних підрозділів напрацьовано цікавий досвід створення та функціонування подібних центрів.

            Центр є діючою моделлю науково-дослідної установи з  підрозділами, які відповідальні за певні етапи досліджень, обробку, реставрацію і зберігання знахідок, обробку і зберігання інформації. У якості прототипу Центру обрано Інститут археології НАН України.

            Для створення Центру використано робоче приміщення НДЛ археології (аудиторія 417 на  вул. Маршала Тимошенка, 13Б). У якості основи організації простору для практичних занять використано концепцію робочого місця у камеральній лабораторії, прийняту в системі НАН України. В якості прикладу робочого місця науковця можуть бути використані робочі місця співробітників НДЛ. Для забезпечення роботи Центру та НДЛ археології створено власну бібліотеку, яка включає близько 400 друкованих та понад 2000 електронних копій фахової літератури, отриманих завдяки меценатам та співробітникам. Серед технічного забезпечення є прилади і обладнання, необхідні для польових досліджень — електронний тахіометр, нівеліри, електронні мікроскопи, фотоапарати.

            В основу організації практичних занять покладено ідею реалізації міні-дослідження. Передбачено упродовж 20 навчальних годин послідовно охопити дослідницьку роботу археолога від проведення археологічних розкопок до обробки отриманих матеріалів та інформації з виходом на написання (див. Програму). Відповідно передбачено освоєння навичок створення польової документації (щоденник, креслення, фотографічна фіксація, польовий опис знахідок), обробки знахідок (миття, основи реставрації, опис, малювання та фотографування). Наступний крок -  практичне освоєння роботи з отриманою інформацією з використанням відповідних комп’ютерних програм, написання звіту про дослідження як проміжної ланки до створення наукової праці. Далі — написання власне наукової роботи з використанням отриманих джерел. У процесі практичних занять передбачене ознайомлення з науковою термінологією, причому як українською так і англійською мовами.

            У якості міні-дослідження пропонуються дві основні теми: керамічні вироби та відбитки рослин на будівельних матеріалах. При виконанні цієї роботи студенти отримають не лише навички з пошуку інформації, опису артефактів, але й роботи з обладнанням Центру (фотокамери, мікроскопи).

      Завершення міні-дослідження (воно з і контроль якості отриманих навичок) — написання невеличкої наукової статті з використанням отриманих відомостей та навичок, з резюме англійською мовою.

           Наукові результати, отримані під час практичних занять, будуть використані при роботі над плановою темою НДЛ археології, також планується їх публікація.

              Перші заняття у Центрі археологічних досліджень стартували в жовтні 2017 року — з археології та історії Середніх Віків.

 

Факультет у соціальних мережах