Практичні заняття з археології

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 

Мета — набуття студентами практичних навичок у проведенні наукового дослідження у галузі археології: від формування проекту досліджень до його реалізації у формі наукової публікації через проведення власного міні-дослідження.

Місце проведення практичних занять — Центр археології історико-філософського факультету.

 Всього — 20 годин практичних занять

Види робіт

Зміст робіт

результат

 

Вступ

 • знайомство зі змістом практичних занять
 • формування проекту досліджень
 • правила проведення практичних занять
 • техніка безпеки під час практичних занять

Ознайомлення зі змістом, метою і правилами практичних занять

1

Ведення польової докуметації археологічних розкопок (2 год)

 • Робота з кресленнями
 • написання польового щоденника
 • фотофіксація процесу та результатів розкопок
 • створення польового опису
 • збір знахідок

Виготовлення комплекту польової документації та збір комплекту знахідок

2

Робота з археологічними знахідками (керамічні вироби, будівельні матеріали, вироби з кременю та каменю) (6 год.)

 • - миття знахідок та їх початкова реставрація
 • - шифрування та складання інвентарних описів
 • - опис знахідок
 • - створення графічних ілюстрацій
 • - пошук відбитків культурних рослин на посуді та обмазці
 • - фотографування знахідок

Приведення знахідок у стан необхідний для проведення подальшого дослідження, графічна та фотофіксація (комплект документації — рисунки та фото)

3

Використання комп’ютерних програм у археологічних дослідженнях

(2 год).

Ознайомлення із програмним забезпеченням

 • -програми для роботи з візуальною інформацією
 • -геоінформаційні системи
 • -статистичні пакети
 • -бази данних
 • -програми для підготовки публікацій
 • зберігання даних

Отримання відомостей стосовно програм, необхідних для дослідницької роботи, базові навички у роботі з електронною інформацією в галузі археологіх

4

Англійська мова для археологів

(2 год.)

Ознайомлення з мовною практикою

 • -специфіка лексики та перекладу текстів з археології
 • -мова спілкування на розкопках та наукових конференціях

Отримання базових відомостей стосовно особливостей використання англійської мови у археології

5

Написання та оформлення звітів про розкопки

(4 год.)

Робота над складовими звіту про польові дослідження

 • -написання тексту звіту
 • -ілюстрування звіту
 • -оформлення звіту та документації до нього

Отримання навичок з підготовки та оформлення звіту про дослідження на основі матеріалів, опрацьбованих під час попередніх практичних занять (пункти 1-3).

6

Робота над науковою працею (4 год.)

-робота з текстом

-посилання та бібліографія

-ілюстрування текстів

-підписи до ілюстрацій

написання наукової статті, підготовка доповіді на конференцію (з презентацією) по результатам власного дослідження  знахідок із археологічних розкопок, опрацьованих під час практичних занять (пункти 1-5) з використанням набутих навичок

 

Факультет у соціальних мережах