Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Наукова робота

Основні напрями наукової роботи викладачів кафедри

 Пояркова Тетяна Костянтинівна

  Політичні кризи,кризовий синдром модернізації, політична модернізація, сучасні війни, російсько-українська війна, патрон-клієнтелізм, неофеодалізм.

 Панасюк Леонід Валерійович

  Етнонаціональні процеси, етномовні процеси, білінгвізм як політичний феномен

 Ощипок Іван Федорович

  Транснаціоналізм, релігійний фактор у міжнародних відносинах

 Костюк Тетяна Олександрівна

  Політичні інститути і процеси, політичні еліти, політичні конфлікти, стратегічне  управління.

 Супруненко Анна Петрівна

  Загальна теорія політики, соціальна держава.

 Лавриненко Ганна Андріївна

  Універсалізм, трансформаційні процеси в державах пострадянського простору,  політична ідентичність, політичні технології та політичний консалтинг, політичний  аналіз та моделювання політичних процесів.

 Бульбенюк Світлана Степанівна

  Кратологія, політична модернізація, демократизація, популізм, інформаційні  технології політичної діяльності, політичні маніпуляції, автократії  сучасності.

 

Наукові, науково-методичні та науково-експертні здобутки науково-педагогічних працівників кафедри за 2017 – 2021 рр.

  • опубліковано 4 статті у наукометричних базах Web of Science та Scopus
  • 52 статті у зарубіжних наукових виданнях, які включені до інших наукометричних баз (Index Copernicus та ін.) та у фахових виданнях України
  • участь у підготовці 10 вітчизняних і зарубіжних монографій (індивідуальних і колективних)
  • підготовлено 10 навчальних посібників та інших друкованих навчально-методичних праць
  • 67 апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики

Основні наукові публікації викладачів кафедри (обрані)

Факультет у соціальних мережах