Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Навчально-методична робота

     Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання за освітньою програмою «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також викладання дисциплін політологічного циклу за іншими освітніми програмами у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

     Викладачами кафедри за останні пять років розроблено:

  • понад 40 робочих програм дисциплін політологічного циклу для Київського університету імені Бориса Грінченка та інших ЗВО України (усі НПП кафедри)
  • методичні рекомендації в рамках проєкту Еразмус+ (професор кафедри Т.О. Костюк)
  • методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів спеціальності 052 «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (доцент кафедри О.Б. Балацька)
  • методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 052 «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (доцент кафедри Г.А. Лавриненко)
  • робочі програми навчальної (в політичних інституціях), виробничої (аналітично/експертної) та переддипломних практик спеціальності 052 «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  • 10 навчальних посібників (включаючи електронні) та навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання
  • робочі програми двох англомовних курсів «Сonflictology» та «Comparative Political Science» (заплановане впровадження у 2021/2022 н.р., доцент кафедри А.П. Супруненко)
  • робочу програму дисципліни «Стратегічний менеджмент» (2021 р.) (професор кафедри Т.О. Костюк)

Факультет у соціальних мережах