o.tarasenko1
Контактна інформація

o.tarasenko@kubg.edu.ua

Тарасенко Ольга Олексіївна

Доцент кафедри історії України

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Українські студії.

Українські студії: Історія української культури.

Біографія

     Народилась у 1963 р. у  Києві. У 1980 р. закінчила 191 загальноосвітню середню школу імені П. Г. Тичини (нині Гімназія № 191 імені П. Г. Тичини) та Дитячу музичну школу № 20.

Освіта:

1980 – 1984 рр. – Фортепіанне відділення Київського державного музичного училища імені Р. М. Глієра (нині Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра). Кваліфікація: викладач по класу фортепіано, концертмейстер.

1984 – 1990 рр. – Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка із відзнакою. Кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства.

1990 – 1994 рр. – Аспірантура історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1999 – 2002 рр. – Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка – Київський педагогічний університет імені Бориса Грінченка. Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська). Кваліфікація: вчитель англійської мови.

Робота:

Лютий 1981 – лютий 1995 рр. – викладач по класу фортепіано, концертмейстер  в Дитячій музичній школі № 20 у м. Києві.

Лютий 1995 р. – по нинішній час:

– старший викладач, доцент, завідуюча кафедрою українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б.Д. Грінченка;

–  доцент кафедри історичних дисциплін, доцент кафедри історії України Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка;

–  доцент кафедри історії України Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка;

–  доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Громадська активність:

у 1990 – 1998 рр. депутат Харківської районної у місті Києві ради народних депутатів України, округ № 27.

Професійний і науковий інтерес

Наукова тема: «Школа істориків Університету Св. Володимира в історіографії другої чверті ХІХ – початку ХХІ ст.».

Історія історичної освіти і науки ХІХ ст. Історія культури України ХІХ ст. 

Інше

Тема кандидатської дисертації: «Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834 – 1884 рр.».

Автор понад сорока п’яти публікацій, в т.ч. 3 монографій, 40 наукових статей та  3 навчально-методичних посібників.

Монографії:

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2018). Школа істориків університету Св. Володимира у середині 30-х – на початку 60-х років ХІХ ст. Колективна (три і більше авторів). Українська історична наука у сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія. ТОВ "ТВОРИ", Вінниця.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2009). Подвижницька, громадсько–просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка / "Мрії, вистраждані життям...". До 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка. Колективна монографія (у двох частинах). Колективна (три і більше авторів). КМПУ імені Б. Д. Грінченка, Київ.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (1995). Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834 – 1884 рр. Одноосібна. Логос, Київ.

Навчально-методичні посібники:

Тарасенко, Ольга Олексіївна (1999). Українознавство. In: Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. Київ,

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2007). Всесвітня історична хронологія: Підручник для істориків англійською мовою / Упорядник Ольга Тарасенко. КМПУ імені Б. Д. Грінченка, Київ.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2004). Історична хронологія. Календарні системи світу: Навчальний посібник із допоміжних (спеціальних) історичних дисциплін (для студентів істориків соціально-гуманітарного факультету КМПУ імені Б. Д. Грінченка) Навчальний посібник. КМПУ імені Б. Д. Грінченка, Київ.

Статті:

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2020). Професор Іван Лучицький у спогадах Євгена Тарле. Емінак: науковий щоквартальник. (4 (32)).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2018). Survey of historiography of Kyiv "St. Volodymyr" University School of historians (1834– 1866). Codrul Cosminului, XXIV (1).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2018). Спогади Федора Ромера про Університет Св. Володимира (Школа істориків Університету Св. Володимира). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 134 (7).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). Kyiv “St. Volodymyr” University School of History: Sketches for a Creative Portrait of Volodymyr Tsykh (1805 – 1837). Codrul Cosminului, Vol.23 (2).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). Викладачі школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х – початок 60-х років ХІХ ст.). Емінак: науковий щоквартальник, 4(20) (Т.1).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). Школа істориків Університету Св. Володимира у середині 30-х – кінці 40-х років ХІХ ст. (до історіографії питання). Міжнародний науковий журнал "Науковий огляд" , (10(42)).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). Штрихи до творчого портрету Віталія Яковича Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира). Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, Дніпропетровськ, 20 (11).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). До становлення Школи істориків Університету Св. Володимира: В.Ф. Цих та О.І. Ставровський. Грані. Науково-теоретичний альманах, 20 (7(147)).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017). Школа істориків Університету Св. Володимира у кінці 40-х – середині 60-х років ХІХ ст. (до історіографії питання). Міжнародний науковий журнал “"Paradigm of knowledge", 6 (26).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Спогади М. І. Костомарова про П.В. Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира). Гілея: науковий вісник, 105 (2). с. 133-139.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Спогади В.Г. Авсєєнка про істориків Університету Св. Володимира. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 130 (2).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Школа істориків Університету Св. Володимира: Микола Іванович Костомаров. Київські історичні студії, (1).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Спогади про професора Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира). Інтелігенція і влада, 34.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Спогади про професора Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, (45).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Штрихи до соціокультурного портрету істориків Університету Св. Володимира В.Ф. Домбровського, М.І. Костомарова, П.В. Павлова. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Cерія: історія, 2 (1).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016). Михайло Грушевський в Університеті Св. Володимира. Київські історичні студії, (2).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). Спогади Миколи Костомарова (школа істориків Університету Св. Володимира). Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, Дніпропетровськ 2015, 127 (11/2).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). Представники народницького напрямку Микола Костомаров та Іван Лашнюков (школа істориків Університету Св. Володимира). Науковий журнал «ScienceRise», том 11 (1 (16)).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). До становлення школи істориків Університету Св. Володимира: Платон Васильович Павлов. Науковий журнал «Парадигма пізнання: гуманітарні питання», (7(10)).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). Формування наукових шкіл істориків в Університеті Св. Володимира: Іван Васильович Лашнюков. Київські історичні студії. (1).

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015). Професор Володимир Антонович у спогадах учнів. Гілея: науковий вісник. (98 (7)).

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах