lzY7b4_gLGFNavhN8YkeULuXRMaJs3fU7ShDbDmzyIkXqmvnLZWTBfXUYSK6
Контактна інформація

a.suprunenko@kubg.edu.ua

Супруненко Анна Петрівна

Доцент кафедри політології

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат політичних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Політологія
 • Філософія
 • Риторика
 • Філософія Стародавнього Сходу
 • Антична філософія
 • Історія філософії
 • Політика і релігія
 • Політичні системи світу
 • Політична філософія
 • Філософія політики і права
 • Філософія любові

Біографія

Освіта 1984 р. – Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, філософський факультет

1983 р. – дворічні курси перекладачів при МДУ (англійська мова) 

1992 р. – аспірантура при кафедрі філософії Донецького національного університету (спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія) 

 

Професійний досвід

1985-1988 рр. – асистент кафедри філософії Запорізького індустріального інституту; 

1988-1989 рр. – асистент кафедри наукового соціалізму Донецького держваного університету; 

1992-1995 рр. – заступник директора підприємств малого бізнесу; 

1996-2000 рр. – асистент кафедри політології ДонНУ; 

2000-2002 рр. – старший викладач Київського інституту менеджменту та інформаційних технологій; 

2003-2005 рр. – ст. наук. співробітник Центру перспективних соціальних досліджень НАН України та Міністерства праці та соціальної політики України; 

2008-2009 рр. – редактор журналу «Пам'ятки України»; 

2011-2012 рр. – доцент кафедри суспільно-політичних наук Київського міжнародного університету; 

з 2013 р. – доцент кафедри філософії інституту суспільства (з 2016 - Історико-філософського факультету) Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Підвищення кваліфікації, дослідницька діяльність

1983 р. – стажування на філософському факультеті Берлінського університету 

1998 р. – стажування при кафедрі політології КНУ ім. Т.Шевченка 

1999 р. – стажування за проектом “Демократична освіта” в університеті Квінз (Канада), Centre for the Study of Democracy, Queen's University of Kingston, Canada – Certificate of Participation in  professional development program (Preparing Leaders and Citizens for a Global Society);

 2001 р. – інтенсивний курс підвищення кваліфікації, підготовка до викладання курсу “Основи демократії” (Міністерство освіти та науки України, Інститут вищої освіти АПН України, Канадсько-Український проект “Демократична освіта”);

 2001 р. – літня школа з аналізу державної політики (фонд “Відродження”, Дніпропетровський філіал УАДУ при Президентові України); 

2011 р. – експерт у проекті ЄС/ПРООН “Гендерні стереотипи та насилля у дзеркалі ЗМІ”; 

2012 р. – участь у проекті Кембриджського університету "Unemployment and Transformation: Incidence, Policies and the Remedies"; 

2014 р. – літні інтенсивні курси "Європейський Союз і відносини Росія та ЄС сьогодні" (Санкт-Петербурзький державний університет, Jean Monnet Chair);

2016 р. – онлайн-курс "Comparative Politics", запропонований на Coursera by Higher School of Economics, сертифікат з відзнакою;

2016 р. – курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за лідерським модулем (Київський університет імені Бориса Грінченка)

2016 р. – курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за дидактичним модулем (Київський університет імені Бориса Грінченка)

 

Досвід прикладної політології

Парламентські вибори 1998 р.  – довірена  особа кандидата в народні депутати за мажоритарним округом; 

2002 р. – помічник народного депутата України – голови комітету з соціальної політики та праці; 

Парламентські вибори 2002 р. – консультант партії, представник партії в ЦВК; 

2002-2005 рр. – консультант партії; 

2010 р. – позаштатний радник заступника Голови Київської ОДА 

 

Освіта 1984 р. – Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, філософський факультет

1983 р. – дворічні курси перекладачів при МДУ (англійська мова)

1992 р. – аспірантура при кафедрі філософії Донецького національного університету (спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія) 

Професійний і науковий інтерес

Монографії:

 1. Супруненко А.П. Проблема насилия в семье на страницах крымских газет / Супруненко А.П // Гендерные стереотипы и наслие в зеркале крымских СМИ: отчет по результатам контент-анализа крымской прессы (подготовлен Академией Украинской Прессы для Программы равных возможностей и прав женщин в Украине ЕС-ПРООН). – Киев : Симферополь, 2011. – С. 83-104. 

Статті:

 1. // Політологія: навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / За наук. ред.. д-ра політ. н Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.
 2. Супруненко А. Тиранія / А. Супруненко // Політологія: навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / За наук. ред.. д-ра політ. н Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.689-690.
 3. Супруненко А. Функції політології / Супруненко А. // Політологія: навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / За наук. ред.. д-ра політ. н Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – С.724-725.
 4. Примуш М., Супруненко А. Сім мудреців / Супруненко А. // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студнтів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ – 2000, 2014. – С.585-586.
 5. Супруненко А. Тимократія / Супруненко А. // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С.
 6. Супруненко А. Тиранія / Супруненко А.// Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 689-690.
 7. Супруненко А. Функції політології / Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С.724-725.

 

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах