Анонси

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ЦЕНР ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ ТА ДІАСПОРИ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо взяти участь

у круглому столі за міжнародної участі

«Українська діаспора: напрямки, осередки, виклики»,

який відбудеться 17 квітня 2019 р.

           

Напрямки роботи круглого столу:

 • Дослідження діаспори в Україні та за кордоном: центри, проблематика тощо
 • Осередки української діаспори у світі: від першої «хвилі» до сучасності
 • Діяльність українських діаспорних організацій: методи, форми, виклики
 • Українці на Батьківщині та за кордоном: досвід взаємодії
 • Культурна спадщина української діаспори: вивчення та популяризація

 

Місце проведення конференції:

Київський університет імені Бориса Грінченка,

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б.

Проїзд: станція метро «Мінська».

 

Порядок роботи круглого столу:

        Реєстрація учасників: 10.00–11.00

        Пленарне засідання: 11.00–13.00

        Обідня перерва: 13.00–14.00

        Пленарне засідання: 14.00–17.00

 

Робочі мови круглого столу: українська, англійська, польська

         Учасники круглого столу можуть опублікувати свої статті у науковому журналі Київського університету імені Бориса Грінченка «Київські історичні студії».

 

Для участі у круглому столі

просимо до 10 квітня 2019 р. надіслати заявки та заповнену реєстраційну форму з темою доповіді на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

КОНТАКТИ:

Адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, кафедра історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, каб.415-А.

 

Координатор круглого столу:

 

Гуменюк Олена Анатоліївна – доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук.

Тарасенко Ольга Олексіївна – доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук.

Тел.: (044) 485-20-69E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Реєстраційна форма учасника круглого столу

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий  ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи

(повна  назва організації)

 

Посада

 

Контактний телефон (факс), е-mail

 

Форми участі у круглому столі

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація матеріалів + усна доповідь

Тільки усна доповідь

Участь без доповіді та публікації

Повна назва доповіді

 

Запланована секція (відповідно до напряму роботи круглого столу)

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ

Запрошуємо Вас взяти участь

у VІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«УКРАЇНСЬКА МИНУВШИНА:ТИСЯЧОЛІТНІЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГОДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»,

яка відбудеться 25 квітня 2019 року

 

Секції за напрямами:

 • Питання історії і культури України
 • Роль особистості в історії України
 • Краєзнавчі дослідження в історії України

        Найзмістовніші доповіді будуть опубліковані у студентському електронному журналі «Студентські пошуки».

Місце та порядок проведення конференції25 квітня 2019 року:

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б

(проїзд: ст. м. «Мінська»)

Реєстрація учасників: 08.30 – 09.00

Пленарне засідання: 09.00 – 10.00

Перерва на каву: 10.00 – 10.30

Робота секцій: 10.30 – 12.30

Підбиття підсумків конференції:12.30 – 13.00

Робоча мова конференції: українська.

 

Для участі у науково-практичній конференції просимо
до 15 квітня 2019 року надіслати на електронну адресу

Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).

Електронний варіант тез з приміткою «Українська минувшина: джерела, постаті, явища» (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у форматі doc).

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез – 2-5 сторінки формату А-4.

Структура тез має містити наступні елементи:

 • постановку й обґрунтування актуальності проблеми;
 • аналіз наукових досліджень, на які спирається автор;
 • виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;
 • формулювання мети та завдань;
 • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень;
 • література.

 

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – TimesNewRoman, кегль – 14 пт, інтервал – 1 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Роботи з графічними рисунками приймаються лише у тому разі, якщо вони подані у форматі JPEG окремим файлом.

Порядок розміщення матеріалу. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ім’я, в дужках назву міста. Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал розміщується основний текст тез. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] чи [2; 5; 7]. Після тексту статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список використаних джерел під заголовком ЛІТЕРАТУРА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про літературу оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

 

ЗРАЗОК

Микола Степаненко(Київ)

ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

 

Текст тез

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Коцур В. П. Україна: історичні події та факти. Переяслав-Хмельницький: Книги-ХХІ, 2005. 144 с.
 2. Левчук К. І. Громадські організації в сучасній Україні (історіографія проблеми) //Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. Вінниця, 2000. Вип. 2. С. 262-268.
 3. Мельников Д. О. Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (80-ті рр. ХХ ст.) //Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. Вінниця, 2006. Вип. 10. С. 172-175.

Після списку літератури подаються відомості про автора тез:

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається учасник конференції;

3) назва факультету і курс навчання;

4) контактний телефон;

5) електронна адреса;

6) відомості про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання).

УВАГА!Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти доповіді та тези, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

УКРАЇНСЬКА МИНУВШИНА:ТИСЯЧОЛІТНІЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГОДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»,

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Місце навчання (повна назва організації)

 

Курс, спеціальність

 

Контактний телефон

 

Е-mail

 

Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація тез

Публікація  тез + усна доповідь

Лише  усна доповідь

Участь  без доповіді та публікації

Повна назва доповіді

 

Запланована секція

 

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: кафедра історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, каб. 415-а, вул. Маршала Тимошенка 13-Б, м. Київ.

Тел:(044) 485-20-69. E-mail: kiu.iff@kubg.edu.ua

Координатори конференції:

Тарасенко Ольга Олексіївна, доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук, доцент.

Тел.: +38 095 570 64 66. Е-mail:oЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мусіяченко Ольга Сергієвна, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка. Тел.: +38 066 1777729. Е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Хохлов Денис Костянтинович, голова Наукового товариства студентів Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.Тел,: Е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

1               2                 3 

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

Borys Grinchenko Kyiv University

Faculty of History and Philosophy

Department of Philosophy

with the participation of the Institute of Philosophy named after G.S.Skovoroda
of the National Academy of Sciences of Ukraine

INFORMATION

Dear students, graduate students, teachers!

We invite you to participate

in the Ukrainian Scientific Conference

Kyiv Philosophy Studies-2019

which will be held May 16-17, 2019

 

The Department of Philosophy of the Faculty of History and Philosophy, the Borys Grinchenko Kyiv University, invites all concerned in philosophical issues to participate in the work of the "Kyiv Philosophy Studies 2019".

The purpose of the conference is the familiarization of the philosophical community with the results of researches in fields of city philosophy, history of philosophy, social philosophy, philosophy of history, philosophy of culture, ethics, aesthetics, religious studies, philosophy of education, political philosophy. The conference is a platform for research approbation of young scientists, graduate students, postgraduate students, PhD students etc.

SECTIONS OF THE CONFERENCE

1. Historical and philosophical classics: receptions and interpretations.
2. Social and philosophical reflection of the present.
3. Actual problems of ethics, aesthetics and philosophy of culture.
4. Religion in the spiritual life of the people of Ukraine and nations of the world.
5. Philosophy of education and modern educational discourse.
6. Political ideologies in the context of grand challenges.
 
Working languages of the conference are Ukrainian, English.
The texts of the reports of the conference participants will be published in a
separate collection.
 
Participation in the conference is free of charge.

 

NOTE. Costs related to staying at a conference (travel fare, accommodation etc.) are paid by the participants at their own expense or at the expense of the sending side.

CONTACTS

Address: 04212, Kyiv, Marshal Timoshenko street, 13-B, Department of Philosophy, Faculty of History and Philosophy, Borys Grinchenko Kyiv University, c.416.

For more information, please contact:

Phone: +38 (066) 299-56-16 - Roman Dodonov;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

We invite all interested persons to participate in the work of the studies!!!

 

 

Download REQUIREMENTS FOR MATCHING

 

 

 

1          2      3

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Історико-філософський факультет

Кафедра філософії

за участю Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні студенти, аспіранти, викладачі!

Запрошуємо Вас взяти участь

у Всеукраїнській науковій конференції

«Київські філософські студії-2019»,

яка відбудеться 16-17 травня 2019 р.

 

Кафедра філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує всіх, кого цікавить філософська проблематика, взяти участь у роботі «Київських філософських студій-2019».

 

Метою проведення конференції є ознайомлення філософського загалу із результатами досліджень у галузі філософії міста, історії філософії, соціальної філософії, філософії історії, філософії культури, етики, естетики, релігієзнавства, філософії освіти, політичної філософії. Конференція є майданчиком для апробації досліджень молодих вчених, магістрантів, аспірантів, докторантів тощо.


Тематичні напрями (секції) конференції

1. Історико-філософська класика: рецепції та інтерпретації.
2. Соціально-філософська рефлексія сучасності.
3. Актуальні проблеми етики, естетики та філософії культури.
4. Релігія в духовному житті народів України і світу.
5. Філософія освіти та сучасний освітологічний дискурс.
6. Політичні ідеології в контексті глобальних викликів.
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Тексти доповідей учасників конференції будуть опубліковані окремою збіркою.

Участь у конференції безкоштовна.

ПРИМІТКА. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

КОНТАКТИ

Адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, кафедра філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, каб.416.

Для отримання додаткової інформації звертайтесь:
        Телефон: +38(066) 299-56-16 – Додонов Роман Олександрович;
        E-mail: r.dodonov@kubg.edu.ua.

 

Запрошуємо до участі в роботі студій усіх зацікавлених осіб!!!
 
 

Скачати ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ

Факультет у соціальних мережах