Часопис «Схід» увійшов до престижного польського переліку журналів

 

       31 липня 2019 р. Міністерство науки і вищої освіти Польщі опублікувало новий перелік часописів, які пройшли його оцінювання («пунктування») (див.: http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html). До числа «пунктованих» видань потрапив й український часопис «Схід», який отримав 20 пунктів (його порядковий номер у згадуваному переліку – 29032).

       Для «Сходу» входження до цього переліку – значний науковий та іміджевий здобуток, бо з цього моменту всі статті польських науковців, які будуть опубліковані в журналі, даватимуть їм 20 пунктів (вони зараховуватимуться в доробок тієї інституції, яку представляв дослідник на момент публікації статті). Також належиться додати, що статті, опубліковані в тих періодичних виданнях, які не потрапили до переліку Міністерства, будуть оцінені не вище ніж п’ятьма пунктами.

       З огляду на те, що «Схід» є науковим журналом за напрямом «історія» і «філософія», відповідні пункти для польських науковців нараховуватимуться тільки у тому випадку, якщо вони задекларували свою відповідну професійну приналежність. Публікуючи свої розвідки в журналі «Схід», польські науковці могли би здобути достатню для звітування кількість пунктів (кожен з них має протягом чотирьох років заявити за місцем своєї роботи чотири свої найбільш «пунктовані» (такі, що отримали найвищу кількість пунктів) статті або монографії). Важливим є те, що здобуті в такий спосіб дослідниками пункти впливатимуть на обсяги фінансування тієї інституції, в яких вони працюють.

       Отже, входження журналу «Схід» до престижного польського переліку наукових часописів, в якому фігурує лише кілька українських наукових журналів (серед них: «Грані», «Сумський історико-архівний журнал», «Kyiv-Mohyla Humanities Journal») стало черговим здобутком його менеджменту та дозволяє сподіватись на подальше зростання його рейтингових показників.

Ігор Срібняк

 

Факультет у соціальних мережах