VIII Всеукраїнський студентський турнір з історії (2 день)

     Інтелектуальні баталії у другий день роботи VIII Всеукраїнського студентського турніру з історії досягли апогею. Учасники з обох ліг (професійної та непрофесійної) гідно представляють свої Alma mater. Перелік закладів вищої освіти, які представляють команди дійсно вражає.
     Професійна ліга:
  Бердянський державний педагогічний університет
  Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
  Донецький національний університет імені Василя Стуса
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  Київський університет імені Бориса Грінченка
  Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
  Львівський національний університет імені Івана Франка
  Національний університет “Острозька академія”
  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
  Ніжинський Державний Університет імені Миколи Гоголя
  Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  Херсонський державний університет
  Харківська гуманітарно-педагогічна академія
  Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  Чорноморський національний університет імені Петра Могили
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
  Ужгородський національний університет

      Непрофесійна ліга:
  Академія Державної пенітенціарної служби
  Академія праці, соціальних відносин і туризму
  Білоцерківський національний аграрний університет
  Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
  Державний університет інфраструктури та технологій
  Дніпровський державний технічний університет
  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  Київський національний торговельно-економічний університет
  Київська трьохсвятительська духовна семінарія
  Криворізький економічний інститут Київського Національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
  Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
  Національний авіаційний університет
  Національна металургійна академія України
  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
  Одеська національна академія харчових технологій
  Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
  Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
  Університет державної фіскальної служби України
  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
  Херсонська державна морська академія
  Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Факультет у соціальних мережах