Презентація монографії «Енциклопедія полону: український Раштат (створення та діяльність громади «Самостійна Україна», 1915-1918 рр.)»

     21 травня 2021 р. у рамках Фестивалю науки – 2021 на Історико-філософському факультеті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася презентація монографії «Енциклопедія полону: український Раштат (створення та діяльність громади «Самостійна Україна», 1915-1918 рр.)» (автор – завідувач кафедри всесвітньої історії проф. Ігор Срібняк).
     Автор монографії розповів про хід написання книги, здійснив візуалізацію деяких аспектів життєдіяльності полонених українців у таборі Раштат, в якому була створена громада «Самостійна Україна», до складу якої входила ціла низка самоврядних товариств. Заходами їх членів у таборі постав український народний театр, хор, оркестр; була створена кооперативна «Чайна» (буфет) і «Кустарня» (реміснича майстерня з відділеннями різьбарства, малярства, гончарства та ін.). Зусиллями членів «Просвітнього відділу СВУ» та українського активу табору було організоване інтенсивне навчання в таборових школах грамоти та різноманітних освітніх курсах, що дозволяло всім бажаючим набути нових знань з обширу українознавства та різних наук.
     Місію скріплення національної свідомості вояцтва та зміцнення їх морального духу ефективно виконувала таборова газет «Розсвіт». Її видання дозволяло поширювати впливи української громади далеко поза межі табору – до місць перебування робітничих команд з числа полонених українців. Наочним свідченням кардинальних змін в свідомості полонених стало створення в таборі товариства «Запорізька Січ», на базі якої стало можливим організувати формування 1-го Запорізького імені Тараса Шевченка полку, який увійшов до складу «Синьожупанної» дивізії (остання у березні 1918 р. була передислокована до України)
     Під час презентації її учасники долучилися до дискусії й обговорили основні прояви національно-організаційної та культурно-освітньої діяльності полонених вояків українців, які утримувались у згадуваному таборі.
 

Факультет у соціальних мережах