150 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського

 

29 вересня 2016 р. – 150 років від дня народження відомого українського історика, громадського та політичного діяча, голови Центральної Ради Української Народної республіки (1917-1918 рр.) Михайла Сергійовича Грушевського.

Науково-освітня громада нашого університету, долучаючись до відзначення ювілею ініціювала цілу низку заходів, спрямованих на вивчення та популяризацію діяльності Михайла Грушевського. Зокрема, 26 травня 2016 р. відбулася VI Всеукраїнська науково-практична конференція«Київ і кияни у соціокультурному просторі України: особистість в історії». У своїх доповідях учасники конференції порушили чимало актуальних наукових питань: проаналізовано працю «Історія України-Руси»: ставлення М. Грушевського до проблеми з’ясування передумов, причин та рушійних сил повстання під проводом Богдана Хмельницького; окреслено засади редакційної політики М. Грушевського в журналі «Україна» впродовж 1924-1930 рр.; на матеріалах щоденника М. Грушевського охарактеризовано його навчання в Університеті Св. Володимира у Києві; висвітлено взаємини М. Грушевського та О. Новицького у контексті формування українських інтелектуальних мереж.

05 26 konf-kiiv kyiany 04     05 26 konf-kiiv kyiany 07

23 вересня 2016 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії: минуле, сучасне, майбуття». Конференція пройшла у форматі дискусії та обговорені актуальних проблем світової та української історіографії, зокрема й доробку Михайла Грушевського в українській історіографії. Учасники конференції наголосили на необхідності проведення конференцій, які б сприяли формуванню нової методологічної парадигми і використанню у наукових історичних, філософських дослідженнях цивілізаційного підходу.

vseukr naukova konferenciya 1      vseukr naukova konferenciya 11

 

13 вересня 2016 р. студенти історики 4 курсу Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка разом із керівником Студентського історичного наукового гуртка «Enigma» к.і.н., доцентом кафедри Історії України О.О. Тарасенко відвідали Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (філію Музею історії міста Києва), що розташований у будинку родини Грушевських, який від початку ХХ століття був справжнім осередком і символом українського руху.

IMG 5816 1000x750             IMG 5820 1000x750

23 листопада 2016 р. спільно з кафедрою методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти заплановано проведення методологічного столу, присвяченого висвітленню ролі Михайла Грушевського у державотворчому процесі українського народу.

Протягом жовтня-грудня 2016 р. заплановане проведення цілої низки лекцій, присвячених діяльності Михайла Грушевського та його науковим дослідженням.

     21 вересня 2016 р. кафедрою Всесвітньої історії проведено методологічний семінар «Грушевський: перебування в еміграції»

 

          Київські історичні студії

          Київські історичні студії (зміст)

 

     Готується до видання 2 номер за 2016 рік наукового журналу «Київські історичні студії», присвяченого Михайлу Грушевському

Факультет у соціальних мережах