Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі»

 

22-23 вересня 2017 р. відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі», організована і проведена спільно з Інститутом історії України НАН України, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя та Уманським державним університетом імені Павла Тичини.Конференція присвячена теоретичним і методологічним орієнтирам сучасної української історіографії, проблемам взаємодії академічної науки й історичної пам’яті в інформаційному суспільстві, академічній та університетській історичній науці: проблемам взаємодії та інтеграції.

Наукова спільнота, що брала у участь у конференції працювала протягом двох днів. 22 вересня 2017 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка  відбулися пленарні засідання та секції. 23 вересня 2017 р. у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя проведено круглий стіл з викладачами та студентами університету з теми «Проблеми взаємодії академічної науки й історичної пам’яті в інформаційному суспільстві». Під час круглого столу відбулася активна наукова дискусія, де було розглянуто важливі питання впровадження досягнень історичної науки в освітній простір середньої загальноосвітньої та вищої школи.

У конференції брали участь 54 науковці з усієї України (з них 26 докторів наук), серед яких науковці факультету «Артес Лібералес» Варшавського університету  (Республіка Польща), Українського вільного університету (Мюнхен, Німеччина); представники провідних наукових установ та вищих навчальних закладів: Інституту історії України НАН України, Інституту Всесвітньої історії НАН України, Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Харківської державної академії культури, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Запорізького національного університету, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної науки та ін.

Конференція відбулася у форматі двох пленарних засідань та секцій. Під час пленарних засідань вчені виступили з цікавими актуальними для історичної науки темами, відбулася презентація досліджень науковців-учасників конференції.

У Ніжині учасники відвідали музейний комплекс університету та Будинок-музей Марії Заньковецької.

          Результати презентованих учасниками конференції наукових досліджень будуть опубліковані у колективній монографії.

 

Факультет у соціальних мережах