Склад Вченої Ради ІФФ

 

Склад

вченої ради Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

 

ПІБ

Посада

1.

Александрова Олена Станіславівна

Голова вченої ради Історико-філософського факультету, декан Історико-філософського факультету, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

2.

Саган Галина Василівна

Заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії,

3.

Завадський Віталій Миколайович

Заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії

4.

Щербак Віталій Олексійович

Голова зборів трудового колективу Історико-філософського

факультету, доктор історичних наук, професор, професор

кафедри історії України

5.

Додонов Роман Олександрович

Завідувачкафедри філософії,

доктор філософських наук, професор

6.

Салата

Оксана Олексіївна

Завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, професор

7.

Срібняк Ігор Володимирович

Завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.

8.

Відейко Михайло Юрійович

Завідувач лабораторії НДЛ археології,

доктор історичних наук, старший науковий співробітник

9

Михайловський Віталій Миколайович

Професор кафедри історії України,

доктор історичних наук, доцент

10.

Надтока Геннадій Михайлович

Професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор

11.

 

Гошко Тетяна Юріївна

Старший науковий співробітник НДЛ археології, кандидат історичних наук

12.

 

Горбань Олександр Володимирович

Професор кафедри філософії, доктор філософських наук, професор

13.

 

Ніношвілі Ніна Нугзарівна

Голова студентської ради Історико-філософського факультету, студентка 3 курсу Історико-філософського факультету

14.

Хохлов Денис Костянтинович

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Історико-філософського факультету

15.

Верховець Денис Ігорович

Член студентської ради Історико-філософського факультету, студент 2 курсу Історико-філософського факультету

16.

Лісовський Олександр Олександрович

Член студентської ради Історико-філософського факультету, студент 2 курсу Історико-філософського факультету

17.

Мартич Руслана Василівна

Секретар вченої ради Історико-філософського факультету, доцент кафедри філософії, кандидат філософських наук

 

Факультет у соціальних мережах