Порядок денний засідання деканату Історико-філософського факультету 07.11.2017

 

Порядок денний засідання деканату Історико-філософського факультету

Початок засідання деканату о 13.10 год. 07.11.2017 р.

1. Підготувати звіт роботи ІФФ за 2017-2018 р. Відповідальна Лаврик У.В., завідувачі кафедр, заступники декана. Термін  виконання: 17.11.2017 р.

2. Уточнення положення про НДЛ археології.  Відповідальний Відейко М.Ю.  Термін виконання: 15.11.2017 р.

3. Уточнення концепцій розвитку Центру критичного мислення (відповідальний Додонов Р.О.), та Центру археологічних досліджень (відповідальний Відейко М.Ю.). Термін виконання: 16.11.2017 р. Оприлюднити на сайті факультету ці концепції 17.11.2017 р.  – відповідальний Царенок А.В.

4. Підготувати інформацію про центри компетентностей для QR коду. Відповідальний Царенок А.В., завідувачі кафедр/НДЛ. Термін виконання уточнюється.

5. Про рекомендації від кафедр кандидатур на:

 

Стипендію Бориса Грінченка (для студентів)

Медаль Бориса Грінченка

Нагороду «За служіння Університету».

 

6. Про підписання міжкафедральної (між кафедрами філософії) угоди з університетом м. Білосток, Польща. Відповідальні Р.О. Додонов,  І.В. Срібняк, Р.В. Мартич.

7. Про організацію обговорення Закону про Вищу освіту. Термін виконання: 20.11.2017 р. Відповідальні Салата О.О., Надтока Г.М., Додонов Р.О., Горбань О.В., Александрова О.С.

8. Про участь в науково-практичному семінарі «Формування нової свідомості на третьому етапі цивілізаційного розвитку» 12.12.2017 р.

9. Про участь у Міжнародному круглому столі 15 листопада 2017 р.  «Євроінтеграційний досвід Польщі: виклики для України» кафедр ІФФ. Залучити професорський склад кафедр до обговорення. Відповідальні Салата О.О., Надтока Г.М., Додонов Р.О. 

10. Про публічне обговорення загального огляду Основного історичного наративу Меморіального Центру Голокосту “Бабин Яр”. Обговорення відбудеться 21 листопада в аудиторії 355 (Зал засідань Вченої Ради) Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Надати імена бажаючих. Відповідальні: Салата О.О., Додонов Р.О., Надтока Г.М., Александрова О.С. Надіслати лист-підтвердження участі 14.11.2017 р.

11. Підготувати пропозиції щодо включення у навчальний процес (контент) різних освітніх програм 10 художніх творів, 10 фільмів, 10 біографій видатних людей тощо, з метою розвитку лідерських якостей, розширення світоглядного горизонту, креативності, відповідальності та ін. Відповідальні: Салата О.О., Додонов Р.О., Надтока Г.М., Відейко М.Ю., узагальнює Додонова В.І. термін виконання: 16.11.2017 р. Потім  -  розгляд на Вченій раді факультету.

12. Підготувати пропозиції щодо форм підтримки Університетом молодих співробітників. Відповідальні: Салата О.О., Додонов Р.О., Надтока Г.М., Відейко М.Ю., узагальнює Додонова В.І. термін виконання: 16.11.2017 р.

13. Провести інвентаризацію обладнання у структурних підрозділах; провести інструктаж працівників щодо подачі заявок для оновлення обладнання. Відповідальні: Мохнатюк І.О., Царенок А.В. Термін виконання: 17.11.2017 р.

14. Розмістити на сайті факультету інформацію про Центр історичної реконструкції.  Термін виконання: 14.11.2017 р. Відповідальний: Царенок А.В.

15. Вивчити питання та розробити шляхи практичної реалізації: включення волонтерства як обов’язкової складової професійної підготовки. Розглянути це питання на засіданнях кафедр, Вченій раді ІФФ.  Відповідальні: Салата О.О., Додонов Р.О., Надтока Г.М., Відейко М.Ю., Мартич Р.В., Лаврик У.В. Термін виконання: 30.11.2017 р.

16. Обговорення питання переходу викладачів до практичного втілення Нової освітньої стратегії Університету. По кожному викладачу окремо розглянути це питання на засіданнях кафедр, НДЛ. В узагальненому виді розглянути це питання на Вченій раді факультету. Відповідальні:  Салата О.О., Додонов Р.О., Надтока Г.М., Відейко М.Ю., Мартич Р.В., Лаврик У.В. Термін виконання: 30.11.2017 р.

17. Про мотивацію співробітників завершити свої гасла у факультетське видання з Філософії історії. Відповідальні: Салата О.О., Додонов Р.О., Надтока Г.М., Додонова В.І., Мартич Р.В., Александрова О.С. Термін виконання 30.11.2017 р.

18. Про мотивацію співробітників в реалізації загальнофакультетської наукової теми. Розглянути це питання на засіданні кафедр. Потрібно надати завідувачам кафедр остаточний варіант розібраних співробітниками тем в електронному вигляді декану ІФФ. Після остаточного узгодження розмістити цю інформацію на сайті факультету. Відповідальні: Салата О.О., Додонов Р.О., Надтока Г.М., Додонова В.І., Мартич Р.В., Александрова О.С., Царенок А.В. Термін виконання 30.11.2017 р.

19. Про наповнення розділу факультетського сайту «Міжнародне співробітництво». Надати необхідну інформацію та заповнити цю складову сайту. За умовний зразок (приклад) подивіться кафедру Всесвітньої історії. Відповідальні: Салата О.О., Додонов Р.О., Надтока Г.М., Відейко М.Ю., Додонова В.І., Царенок А.В. Термін виконання 30.11.2017 р.

20. Про англомовну версію сайту ІФФ. Надати необхідну інформацію та заповнити ці складову сайту. Відповідальні: Салата О.О., Додонов Р.О., Надтока Г.М., Відейко М.Ю., Додонова В.І., Царенок А.В. Термін виконання 30.11.2017 р.

21. Про наповнення репозиторію працями НПП та про заповнення е-портфоліо для підготовки в університетському оцінюванні «Лідер року».  Відповідальні: Салата О.О., Додонов Р.О., Надтока Г.М., Відейко М.Ю., Додонова В.І., Царенок А.В., Мохнатюк І.О. Термін виконання 12.12.2017 р.

22. Профорієнтаційна робота. Студентське самоврядування, співпраця з Інститутом журналістики, запис ролика про факультет, просування його в соціальних мережах. Підготувати звіт. Відповідальні: Мохнатюк І.О., Царенок А.В., Салата О.О., Додонов Р.О., Надтока Г.М., Відейко М.Ю., Дишкант А.В. Термін виконання 17.11.2017 р.

 

Факультет у соціальних мережах